Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:00
ve çok harika..
:39:06
Acaba Mike þiir yazabilirmiydi?
:39:23
Hiç düþündün mü eðer uzayda
boþluða düþüyor olsaydýn...

:39:28
bir süre sonra yavaþlar mýydýn...
yoksa giderek hýzlanýr mýydýn?

:39:39
Hýzlandýkça hýzlanýrdým.
:39:44
Uzun bir süre,
hiçbiþey hissetmezsin.

:39:50
Ve sonra yanar yok olursun.
:39:55
Sonsuza dek.
:40:03
Ve melekler de
sana yardým edemezlerdi...

:40:11
Çünkü hepsi gitmiþ olurdu.
:40:32
Anne?

Önceki.
sonraki.