Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:00
Sana ne söylüyor?
:43:05
Benimle olmak istiyormuþ, yoksa beni
öldürecekmiþ.

:43:11
Hayýr!
:43:13
Evet!Evet!
:43:16
Ne? Lütfen, ne var?
:43:19
Ateþ...
:43:21
benimle...
:43:23
yürüyor...
:43:27
Benimle!
:43:37
Aðaçlar.
:43:42
Günlüðü saklamalýsýn,
Harold.

:43:44
Beni yazmaya sen zorladýn.
:43:48
Senden haberi yok.
:43:50
Emniyette olursun.
:43:56
Üzgünüm.
:44:26
Laura,hayýr!
:44:36
Ne zaman geri dönerim bilmiyorum.
:44:40
Belki de hiçbir zaman.
:44:47
Laura!Laura!
:44:57
Senin aðzýndan...

Önceki.
sonraki.