Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:41
Kim olduðumu biliyor musun?
:58:49
Ben kolum.
:58:54
Ve böyle ses çýkarýrým:
:59:29
Yüzüðü alma, Laura.
:59:32
Alma yüzüðü.

Önceki.
sonraki.