Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:01
Seni yarýn ararým.
:02:06
Laura...
:02:09
Laura!
:02:41
Böyle bir ateþ baþladýðýnda...
:02:44
söndürmek zor olur.
:02:47
Önce masum dallar yanar.
:02:52
Sonra rüzgar hýzlanýr...
:02:55
ve sonra...
:02:57
bütün güzellikler tehlike içine girer.
:03:26
Nereye gittin?
:03:32
Benden neden
:03:40
vazgeçtin?
:03:48
Tüm dünya
:03:53
görüyor gibiyken?
:03:58
Neden?

Önceki.
sonraki.