Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:04
Tüm ýþýðýyla beraber
:06:11
Geceye döndü?
:06:20
Tüm dünya sanki...
:06:26
Demek mezunlar günü kraliçesi
ile seviþmek istiyorsun.

:06:30
Hadi devrialem yapalým, bebek.
:06:36
Bu seni Walla Walla’ya götürmeyez.
:06:39
Benimle olacaksýn,
deðil mi, küçük kýz?

:06:46
Er yada geç.
:06:51
Benimle olmak istiyorsun,öyle mi?
:06:54
Benimle seviþecek misin?
:07:08
Hadi eðlenelim.
:07:10
Sen ne saçmalýyorsun?
:07:14
Sen de anlaþmaya dahil misin?
:07:16
Hayýr deðil!

Önceki.
sonraki.