Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:21
Seni tek gözlü Jack'le birlikte
olduðumuzdan beri görmedim

:13:26
Ne zaman birlikteydik?
:13:32
Ben o deðilim.
:13:59
Hey, parti ikizleri.
:14:03
Benim lise sandviçim.
:14:05
Ýçine biraz et koyalým.
:14:11
-Bir yýldýr ölüydü.
-Sahi mi, kim?

:14:14
-Teresa.
-Teresa Banks.

:14:19
Evet,tam bir yýl.
:14:25
Zengin olacaktý.
:14:29
Birine þantaj yapýyordu.
:14:34
Evet. Beni çaðýrdý.
:14:40
Bana babalarýnýzýn neye
benzediðini bile sordu.

:14:43
Ne? Sana
babamý mý sordu?

:14:50
Siz ikiniz bu hafta niçin
kulübeye gelmiyorsunuz?


Önceki.
sonraki.