Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:00
Baba? Baba!
:22:04
O kimdi?
:22:08
Bana çok tanýdýk geldi!
:22:11
Onunla tanýþmýþ mýydým?
:22:12
Hayýr, tatlým.tanýþmadýn.
Yoksa tanýþmýþ mýydýn?

:22:15
Hayýr!
:22:17
Hadi gidip anneni alalým.
:22:18
Tamam..Hayýr. Bir dakika þurada otur.
:22:22
Oo, aman Tanrým.
:22:27
Bir adam mavilikten
birdenbire ortaya çýkýveriyor.

:22:30
Dünya ne hale geldi?
:22:54
Hey, yakýþýklý.
:22:58
-Merhaba
-Sorun nedir?

:22:59
Hiçbir þey.
:23:00
Korktum sadece.
:23:37
Ýyi olduðundan emin misin?
-Evet

:23:55
-Baba?
-Evet?


Önceki.
sonraki.