Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:12
Hayýr!
:27:14
-Hey!
-Sabrým tükendi!

:27:16
Çaresine bakýyorum, bebeðim.
:27:18
Sen ve ben bu gece
büyük vuruþu yapacaðýz.

:27:20
Bu da ne böyle?
:27:22
Ama bu sana iyi gelecek.
:27:27
Bobby.Teþekkürler
:27:30
Büyük vuruþ mu?
:27:32
Belki de en büyüðü.
Mike’a söyleme sakýn.

:27:36
Bu sadece seninle benim aramda.
:27:39
Bu gece sizin evden iki blok
aþaðýda buluþalým, saat 11:00’de

:27:45
Geceyarýsý...
:27:47
Koruluðun giriþinde.
:27:59
Beni seviyor musun, Laura?
:28:01
-Bobby?-Ne?
Ýzle. Tamam mý? Seyret.

:28:09
Çok güzel, Laura.
:28:11
Gerçekten güzel.
Sen harika bir dansçýsýn.

:28:42
Hadi, kes þunu.
:28:45
Kes þunu dedim.
:28:53
Ver þu lanet...
:28:59
Ver þu lanet þiþeyi.

Önceki.
sonraki.