Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:31:06
Kahretsin.
:31:24
Kapa çeneni!
Bunda komik bir þey yok!

:31:27
Bu hiç komik deðil.
:31:29
Hadi onu gömmeme yardým et.
:31:37
Kahretsin.
:31:39
Bobby, Mike’ý öldürdün.
:31:41
O Mike deðil!
:31:51
O Mike’mý?Ne?
:32:04
Bobby, sen ne
yaptýðýnýn farkýndamýsýn?

:32:10
Mike’ý öldürdün.
:32:11
Kes sesini.
:32:25
Bobby...
:32:33
Bobby, Mike’ý öldürdün.
:32:35
Sana kes dedim!Kes sesini!
:32:39
Onu buradan götürelim.
:32:42
Hadi gel.
:32:48
Kahretsin. Sen bunu ne sanýyorsun?
:32:50
Hadi gidelim buradan!
:32:53
Bobby þunu al!
:32:54
Hadi!
Buradan gitmeliyiz!


Önceki.
sonraki.