Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:39
Dün gece neredeydin?
:33:41
Birlikte olacaðýmýzý
sanýyordum.

:33:49
Yine bir þeylerin peþindesin
deðil mi?

:33:52
James...
:33:57
Peki, seni ne zaman göreceðim?
:34:07
Gitmeliyim.

Önceki.
sonraki.