Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:13
Seni seviyorum, James.
:46:17
Hadi beraber ortadan kaybolalým.
:46:33
Kahretsin.
:46:36
Ne var?
:46:39
Seni öldürmeye çalýþabilir.
:46:48
Sorun ne?
:46:50
Ne var?
:46:52
Eðer farkederse...
:46:57
Laura, olay ne?
:47:05
Bobby birini öldürdü.
:47:08
Sen neden bahsediyorsun?
:47:10
Bobby kimseyi öldürmedi.
:47:14
Görmek ister misin?
:47:16
Neyi?
:47:21
Tabi.
:47:26
Aç gözlerini, James.
:47:35
Beni tanýmýyorsun bile.
:47:38
Benimle ilgili bazý þeyler var...
:47:43
Donna bile beni tanýmýyor.

Önceki.
sonraki.