Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:11
Leo, Beni çözer misin?
:52:29
Leo, lütfen beni çözer misin?
:52:33
Kapa çeneni!
:52:51
Oh, Tanrým!
:53:21
Bob?
:53:54
Beni öldürecek misin?

Önceki.
sonraki.