Under Siege
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:02
Biliyorum ama
Kaptandaki dosyalara ulaþamamýþtým!

:50:06
-O herifi kendim halledeceðim.
-Dur, sakin ol.

:50:09
Ölümüne mi susadýn?
:50:10
Aptal mýsýn sen?
:50:11
-Bana aptal mý dedin, sen?
-Evet, dedim.

:50:13
Sakin ol. Bana 3 devriye ver.
Onu güverteden uzak tutayým.

:50:17
-Git!
-Plana sadýk kal!

:50:21
Köprüye!
:50:24
Ben kýzým.
Neden herþeyi ben taþýyorum?

:50:27
-Kadýn eþitliðinden yanayým. Ya sen?
-Ýþime geldiðinde.

:50:31
-Bütün mürettebatýn dikkatine.
-Yürü.

:50:34
Bubi tuzaklarýna dikkat edin.
:50:36
Güvenli olmayan yerlerde
düþmaný izlemeyin.

:50:40
Herkes 5 dakikada bir Daumer'e durum
bildirecek, telsizlerinizin...

:50:45
...frekansýný ayarlayýn.
:50:47
Haydi.
:50:51
Kahrolasý SEAL.
:50:54
Karþýmýza çýkacak olanlarý...
:50:56
...sen öldüreceksen
ben herþeyi taþýrým.

:51:00
Adam öldürmek için
bir kuralým vardýr.

:51:03
Aslýnda, iki kuralým var. Bir:
:51:06
Müzisyenlerle çýkmam.
Ýki: Adam öldürmem.

:51:09
Bunu duymak beni çok duygulandýrdý.
:51:12
Ama hala
bir sürü boþluk var. Çýk.

:51:15
-Devam et.
-Tanrým!

:51:18
Yanlýþ birine çattýn.
:51:24
Þimdi bekle burada.
:51:30
Oraya otur.
:51:33
Hemen geliyorum.

Önceki.
sonraki.