Alive
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:05:14
Podívejte se!
1:05:23
Dnes veèer se budem modlit,
aby se k nám horolezci vrátili.

1:05:28
- Ty se modli taky, Fito.
- Øíkal jsem ti, že jsem agnostik.

1:05:41
Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s tebou,

1:05:44
požehnaná ty mezi ženami,
a požehnaný plod života tvého...

1:06:11
Snìz tohle. Snìz to!
1:06:18
Myslíš, že jsou v poøádku?
1:06:23
Ne. Nebyli dost obleèený...
1:06:27
V noci bylo 35, možná 40 pod nulou.
Jsou mrtví.

1:06:58
- To je slunce!
- Ne. To je sen.


náhled.
hledat.