Free Willy
prev.
play.
mark.
next.

:01:01
E o fotografie a mamei mele
si a mea. E fãcutã de mult.

:01:04
Eu aveam vârsta ta.
:01:07
Unde e ea acum ?
:01:10
A murit de vreo doi ani.
:01:13
Mama o sã vinã
sã mã ia în curând !

:01:18
- Da ?
- Foarte curând.

:01:22
Ciudat.
Ei nu mi-au spus asta.

:01:28
Nu mã crezi !
:01:32
Nu-i vorba de asta,
dar aveam impresia cã...

:01:36
Nu-mi pasã ce-au spus ei !
Ei nu stiu nimic !

:01:47
Mama mai are puþinã treabã,
apoi va veni sã mã ia !

:02:02
Ce s-a întâmplat ?
:02:03
- N-a fost în parc.
- N-a fost ?

:02:05
Ar trebui sã-l sunãm pe Dwight.
E trecut de ora 23:00.

:02:08
Stiu cât e ceasul.
:02:11
Scuzã-mã.
:02:14
Unde ai fost ?
:02:17
N-ai fost în parc ! Trebuie sã ne spui
unde te duci, îþi aminteºti ?

:02:20
Nu conteazã. Vreþi sã scãpaþi de
mine ? N-aveti decât.

:02:23
Nu locuiesc aici.
Stau aici doar temporar.

:02:34
Ce zici de asta ?
:02:36
Tocmai când crezi cã ai reusit
sã ajungi la el...

:02:39
...sã creezi o legãturã...
:02:42
E speriat ºi ne respinge.
:02:45
Aº vrea
sã-l dau afarã de aici.

:02:47
- Nu spune aºa ceva !
- De ce ? Te înfurie ?

:02:50
Da. Nu l-ai ajutat
þipând la el.

:02:53
- Mã înnebuneºte !
- ªtii de ce eºti furios ?

:02:57
Þii la el. Þi-e fricã

prev.
next.