Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:04:00
Chápu, ale ten problém musíme øešit hned.
:04:03
-Pojišovna...
-Jsi v poøádku?

:04:08
Pojišovna se bojí, že ta nehoda
zpochybnila bezpeènost parku.

:04:12
To zneklidòuje naše investory.
:04:15
Musel jsem slíbit,
že na místì provedu dùkladnou inspekci.

:04:20
Hammond nesnáší inspekce.
Všechno zpomalují.

:04:22
Zruší s námi smlouvu.
To by ho zdrželo ještì víc.

:04:31
Pozor na hlavu.
:04:33
Jestli se za ostrov zaruèí dva experti,
pojišovna se uklidní.

:04:38
Sehnal jsem lana Malcolma,
ale oni myslí, že je lehkomyslný.

:04:41
-Chtìjí Alana Granta.
-Granta?

:04:43
Toho z Montany nedostaneš.
:04:45
Proè ne?
:04:48
Proè ne?
:04:52
Protože je jako já.
:04:56
Miluje hrabání.
:05:36
BADLANDS
Poblíž Snakewateru, Montana

:05:40
Dr. Grante, Dr. Sattlerová,
mùžeme to zkusit znovu.

:05:44
Nesnáším poèítaèe.
:05:46
Je to oboustranný pocit.

náhled.
hledat.