Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:04:33
Iane, nehýbej se!
1:04:35
Seber dìti!
1:04:37
-Zahoï to svìtlo!
-Seber dìti!

1:04:41
Zahoï to svìtlo!
1:04:45
Zdrávas Maria, milostiplná, Pán...
1:05:08
Dr. Grante!
1:05:14
Nemùžu ven. Sedadlo mì pøimáèklo.
1:05:16
Hned tì vyndám. Jsi v poøádku.
1:05:20
V poøádku.
1:05:22
Time!
1:05:27
Nehýbej se. Nevidí nás, když se nehýbáme.

náhled.
hledat.