Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:33
Lex! Lex, dusíš mì.
1:06:37
Chy ten drát.
1:06:57
''Kontrola kláves minus 0.
Kontrola kláves zrušena, ochrana minus 0.''

1:07:01
Vypíná bezpeènostní systémy.
Nechce, aby se nìkdo mohl podívat.

1:07:04
Kouknìte na další položku.
To je bomba. ''Bílý králík.''

1:07:08
To je ono. Bez kontroly kláves
poèítaè jejich stisknutí nezaznamenal.

1:07:12
Jediný zpùsob, jak je najít,
je projít ruènì celý seznam kódù.

1:07:15
-Kolik je to øádek?
-Asi dva milióny.

1:07:19
-Dva milióny?
-Jo.

1:07:23
Roberte, byl bys tak laskavý,
mohl bys vzít džíp na benzín...

1:07:29
a pøivézt má vnouèata?
1:07:32
Jistì.
1:07:36
Jedu s ním.
1:07:40
Johne.
1:07:47
Nemohu rozbìhnout Jurský park
bez Dennise Nedryho.


náhled.
hledat.