Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:10:03
Podívej, klacek.
1:10:06
Koukni se na nìj.
1:10:08
Klacek, pitomèe.
Pøines klacek, hochu. Koukej.

1:10:12
Líbí se ti klacíèek? Tak si ho vezmi!
1:10:14
Není divu, že jste vyhynuli.
1:10:17
Až se vrátím, pøejedu tì.
1:11:33
Timmy!
1:11:38
Lex, poslouchej.
1:11:41
Lex, jsem tady.
1:11:43
Budu tì hlídat. Ale musím pomoct bráškovi.
1:11:45
Zùstaò tu a èekej na mì.
1:11:48
On nás tam nechal.
1:11:51
Ale to já neudìlám.
1:11:55
Jasný?
1:11:58
Zùstaò tu.

náhled.
hledat.