Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:44:08
Jen ti dva raptoøi, že ano?
1:44:12
Urèitì je ten tøetí zavøený?
1:44:14
Ano, pokud si neumí otevøít dveøe.
1:44:43
-Co je to?
-Velociraptor.

1:44:48
Je uvnitø.
1:45:14
Pojï za mnou.

náhled.
hledat.