Malice
prev.
play.
mark.
next.

:03:05
Zdravo, Riki...?
Gde si dušo?

:03:08
Hajde,dušo.
Vreme je za veèeru.

:03:11
Imam tvoje omiljeno jelo.
:03:13
Gde si?
:03:16
A, tu li si...
:03:19
Šta æeš ti tamo?
:03:23
Šta radiš tu?
:03:26
Šta ti je?
:03:30
Šta ti je,
Riki, dušo?

:03:56
Doktore
ekipa je spremna.

:04:03
Kako je?
:04:05
Još je operišu.
Ništa se još ne zna.

:04:08
Kada se to desilo?
:04:10
Èekao ju je u stanu.
:04:13
Testovi pokazuju da je
isti èovek silovao i Latamovu.

:04:16
Za to ti nisu bili
potrebni testovi.

:04:19
Kada sam poslednji put tražio
pojaèan nadzor tvojih ljudi?

:04:23
Ne samo prvih 4 puta,
nego samo poslednji put.

:04:27
šta se na mene ljutiš, nemam
osoblja ni za održavanje reda!

:04:31
- Sisaljku.
:04:33
- Pritisak?
- pada ispod 70. Izgubiæemo je.

:04:37
Ne bih se kladio na to.
:04:39
Pripremi 2 cc epinefrina.
:04:42
- Konac, molim.
- Trojka.

:04:44
- Pao je na 63. Da ubrizgamo
- Još ne.

:04:51
Šezdeset.
:04:53
I dalje mislite da je
nizak zbog fenobarbitala?

:04:59
Ubrizgaj epinefrin.

prev.
next.