Malice
prev.
play.
mark.
next.

:56:00
Video sam svetlo...
:56:02
To je kosa moje majke.
:56:04
Umrla je To je ona
na slici.

:56:09
Oh... žao i je,
nisam hteo da preturam...

:56:13
U redu je.
:56:15
Sišao sam po sijalicu
i... nisam znao da...

:56:21
Vi ovde stanujete?
:56:23
Ne, ne, samo privremeno.
:56:25
Dobio sam otkaz
od gazdarice.

:56:29
Neæu dugo da ostanem
G. Sefian.

:56:32
Ostani koliko hoæeš, Erl.
:56:34
Odneæu ovo gore.
:56:37
Laku noæ, G. Sefian.
:56:39
Laku noæ, Erl.
:57:21
Oof!
:57:59
Onaj drugi je gore prošao.

prev.
next.