Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:00:03
Ali, èini mi se da
radim ispravnu stvar.

1:00:06
O èemu ti to pricas?
1:00:12
Podji sa mnom do stanice.
1:00:14
Pokazaæu ti nešto.
1:00:41
Izvolite?
1:00:43
Tražim Džeda Hila.
1:00:59
Šta ti se desilo?
1:01:01
Dete nije bilo moje.
1:01:03
Molim?
1:01:04
Dete nije bilo moje.
1:01:06
Uði. Šta ti je bilo
sa licem?

1:01:09
Nije važno.
1:01:11
Znaš li šta je ovo?
Policijski izveštaj.

1:01:15
Ne razumem.
1:01:17
Uporedili su sperme
posle treæeg napada.

1:01:20
Ja sam sterilan.
1:01:21
Da vidim to...
1:01:25
Ne mogu da imam decu!
Znaèi, dete nije bilo moje.

1:01:30
Nazovi advokata, Džed.
1:01:31
Nazovi osiguravajuæu
kompaniju,

1:01:33
i reci im da obustave isplatu
jer ovo još nije gotovo.

1:01:37
Nisam ja u pitanju.
1:01:39
U pitanju smo obojica.
1:01:41
Obojicu je upropastila.
1:01:43
Za mene je kasno,
ali ne i za tebe.

1:01:45
Endi, ne bih da vreðam...
1:01:48
Ali, za mene nije bitno makar
spavala sa celim timom.

1:01:52
Ja sam joj odstranio
reproduktivni sistem.

1:01:56
Pogrešna procena koja je
koštala 20 miliona.


prev.
next.