Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:30:00
Ne okreæi mi jebena leða.
Ja sam zaradila te pare!

1:30:04
Ne dam mu ništa.
Èek glasi na moje ime.

1:30:06
Ali ne u zatvoru.
1:30:13
Bez onog malog ne može
ništa da dokaže.

1:30:17
Bez onog malog, on je
èovek lud od bola.

1:30:21
Šta?
1:30:24
Apsolutno.
1:30:28
Znaš li ti šta prièaš??
1:30:30
U èemu je razlika?
1:30:33
Ti si me otvorio, i zategao
jajnike da izgledaju mrtvi.

1:30:37
Odjednom si razvio
smisao za dobro i zlo?

1:30:40
On je dete.
1:30:42
Ne, on je jebena gnjida
koju treba spreèiti...

1:30:45
... da mi zezne život!!
1:30:47
Ako ti nemaš muda...
1:30:53
Da nisi više
pomenula ovo.

1:30:58
Desi li se nešto malome,
ja æu biti glavni svedok.

1:31:03
Daj mu novac.
1:31:10
Izvini za udarac.
1:31:22
Spusti to.
1:31:26
Koliko si pustio
da iskrvarim?

1:31:29
Èekao si još koji
minut zar ne?

1:31:34
Saznavši da sam trudna, hteo
si da me pustiš da umrem.

1:31:37
- Ja sam doktor.
- BIO si doktor.

1:31:41
Ne precenjuj sebe, Trejsi.
1:31:45
Daj mi pištolj.
1:31:49
Hajde.

prev.
next.