Malice
prev.
play.
mark.
next.

1:38:00
Biæu dobro.
1:38:05
Na ovo se stavlja led.
1:38:08
Neæu led.
1:38:11
Treba ti led.
1:38:12
Dobro, onda æu da ga stavim
u èašu sa viskijem.

1:38:17
Èist.
1:38:19
Samo èist.
1:38:21
Mešavine su ðubre.
1:38:24
Neko mi je jednom to rekao.
1:38:34
Movie by KOSTA ZULU LESKOVAC

prev.
next.