Romper Stomper
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:03
Peníze vám pøevedeme
na úèet do 30 dnù.

:25:09
Co udìláte se starou hospodou?
:25:11
Tu chceme pøedìlat
na restauraci s barem.

:25:16
Aby se jí pak ujali
synovì, až vyrostou.

:25:19
- Jestli budou dost šikovní.
- Tak jo.

:25:26
- Chceš tu zapustit koøeny?
- Mnì je to fuk. Seru na Harolda.

:25:31
Asi na hodinku si teï odskoèím.
:25:34
Jeho synovì se tu
chtìjí porozhlídnout.

:25:47
- Deset metrù.
- Deset na dvanáct.

:25:52
- Mùžeme si jeden ten stùl nechat?
- Na co bys ho chtìl?

:25:56
Hraješ to mizernì.
Dìlej nìco užiteènýho.

:26:04
Skoè nám pro nìco k jídlu.
A žádný to posraný mastný souvlaki.

:26:12
- Ta zrzavá ti pùjde krásnì k oèím.
- Dej pozor na mejkap, jo?

:26:16
Jasnì, nehejbej se.
:26:19
Proè žereš to svinstvo?
To jseš vylízaná? Ty vole!

:26:23
- S žádnou vyžranou krávou nebudu!
- Dole v hotelu jsou rákosníci.

:26:35
- Mùžu se koukat? - Tady buï.
- Já chci jet taky! - Zùstaò tady.

:26:39
Vyhul, Bubsi.
:26:44
Seru na vás, hajzlové!
:26:49
Seru na vás. Já pùjdu taky!
:26:52
Jdeš se mnou?

náhled.
hledat.