Romper Stomper
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:14:03
Tady tì najdou.
Budou tì hledat. To víš.

1:14:09
Jo.
1:14:22
Musíme teï držet pohromadì, ne?
1:14:31
Mám jen tebe, Davey.
1:14:39
Co chceš dìlat?
1:14:43
Mám svùj plán.
1:14:51
Nezabij ho. Tak pøestaò!
1:15:01
- Ne. Do prdele, tys ho zabil!
- Drž hubu!

1:15:05
- Kurva, on ho zabil. To snad ne!
- Z toho se nevykroutíme. Je mrtvej?

1:15:09
- Je auto plný?
- Je mrtvej?

1:15:12
- Jo. Je auto plný? - Jo.
- Ten džíp! Kurva, ten džíp?

1:15:23
Dìlej!
1:15:26
- Proè jsi ho zabil? - Nastup si!
- Ty krámy vyhodíme v Adelaide.

1:15:32
A teï tu máme zvláštní zprávu.
1:15:35
Jak jsme se pøed chvílí
dozvìdìli z anonymního hlášení,

1:15:38
neznámí pachatelé pøepadli
obchod u benzinovì pumpy.

1:15:42
Prodavaèe brutálnì zbili
a posléze usmrtili.

1:15:45
Policie bude stíhat vrahy, kteøí
z místa èinu uprchli neznámo kam.

1:15:49
Jakmile se dozvíme nìco
bližšího, budeme vás informovat.


náhled.
hledat.