Sommersby
vorige.
weergeven.
als.
volgende.

1:41:23
God zegene je, Jack.
1:41:39
U, John Robert Sommersby...
1:41:42
... bent schuldig bevonden
aan de moord op Mr. Conklin...

1:41:46
... en wordt hierbij veroordeeld
tot dood door ophanging.

1:41:50
Het vonnis wordt direct voltrok-
ken. Moge God u genadig zijn.

1:42:00
Omdat hij Mij liefhad...
1:42:03
... zal ik hem verlossen.
1:42:07
Ik neem hem op in de hemel,
omdat hij Mijn naam kende.

1:42:11
Als hij Mij roept,
zal ik hem antwoorden.

1:42:15
Ik zal hem in nood terzijde staan.
1:42:17
Ik zal hem verlossen,
hem eren en redden.

1:42:25
God zij met je, Jack.
1:42:37
Alstublieft, ik moet erdoor.
1:42:42
Ik ben nog niet zover.
1:42:59
Jack, hier ben ik.

vorige.
volgende.