Before the Rain
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:05
Londýn - Amsterodam,
dneska veèer v 9:30.

:45:08
Amsterodam - Skopje, Makedonie,
zítra ráno.

:45:12
Nemùžu s tebou letìt, Alexi,
musím být tady.

:45:19
Prosím, zkus to pochopit.
:45:27
Táhne mì to domù. Tak jako
slony, je to tak, nebo ne?

:45:38
Vždycky se mnou mùžeš poèítat.
:45:46
Žij si tu blaze a nezapomeò,
co je to spravedlnost

:45:56
Vyber si, na èí jseš stranì.
:46:10
Chtìl jsi mi ukázat ty fotky, a mìls pravdu.
Je to mladá holka.

:46:15
Jo, poslouchám a
souhlasím s tebou. Obì.

:46:20
Dobøe. Co bys víc chtìl?
Vždy bude na titulní stranì.

:46:29
Uvidím.
:46:32
Aha, nepochopila jsem tì.
:46:34
Dobøe, omlouvám se za to.
Právì na to koukám.

:46:38
Ne, já se omlouvám.
:46:41
Dobøe.
Mìj se.

:46:52
Další zprávy. V obchodì na
Oxford Street dnes explodovala nálož...

:46:56
Ano? Ann, nìkdo volá Alexandrovi.
:46:59
Alexandr odjel.
- Pokouší se o to už týden.


náhled.
hledat.