Beverly Hills Cop III
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:03
Ve de ölüm, kalým yeri.
:40:09
Dave Amca'yla mý tanýþtýn? Dave Amca.
:40:15
Ýnanmýyorum. Seninle olmak için
her þeyi verirdim.

:40:19
- Oki-Doki dansýný yaptý mý?
- Hayýr.

:40:33
Olaðanüstü.
:40:37
- William Rosewood, BOOM-OMY.
- Efendim?

:40:43
Bu, benim. Teþekkürler.
:40:49
Bununla ne yapýlýyor?
:40:54
Ýmkansýz.
Ýnanmýyorum! Ackwell!

:41:00
Ackwell Folee! Ackwell Folee, seni
çýlgýn. Burada ne iþin var?

:41:08
- ''Surge.''
- Serge.

:41:12
Saçýna bir bak!
Kýsa saçý severim!

:41:15
- Evet, Serge.
- Dön. Dön.

:41:19
Harika görünüyorsun! Nihayet
siyah ''Hush Poopies'' almýþsýn

:41:23
ama bunlar artýk demode.
Façayý iyice düzeltmiþsin.

:41:28
- Billy Rosewood'u hatýrlarsýn.
- Billy, seni hatýrlýyorum.

:41:32
- Hatýrlýyor musun?
- Elbette.

:41:34
Sanat galerisinde sana
limonlu espresso mu yapmýþtým?

:41:40
Yaptýðým son espressoydu.
:41:42
Espresso korkunç.
Neden biliyor musun?

:41:45
Diþleri sarartýr. Benimkileri
göstermem. Diþlerini göster.

:41:50
Çok güzel.
Diþlerini görebilir miyim?

:41:54
Çok saðlýklý diþ etlerin var.
:41:56
- Kolik yaptýrýyor musun?
- Pardon?

:41:59
- Kolik yaptýrýyor musun?
- Hayýr. Asla...


Önceki.
sonraki.