Drop Zone
prev.
play.
mark.
next.

:17:21
- Nazdar, Pet. Musím s tebou hovori.
- Poï ïalej.

:17:24
Nieèo som objavil.
:17:27
Mám tu územie dvoch štvorcových mí¾,
kde mohli pristá.

:17:31
- Máme ich telá.
- Všetky telá sú spálené.

:17:35
A tie telá patria tým teroristom
a Leedovi. Dáva to zmysel?

:17:39
Nikto nemôže vyskoèi zo 747 v takej
výške a rýchlosti a preži to.

:17:45
Nie, mýliš sa. Seal tím
skoèil zo 727 pred troma rokmi.

:17:50
Vravím ti, je to únos. Teraz už iba
musím zisti, ako do toho zapadá Leedy.

:17:57
Èo?
:17:58
- Rada pre preskúmanie sa vyjadrí do 2 týždòov...
- Nech idú do hája.

:18:02
...aby urèila tvoju a Terryho zodpovednos
za tú nehodu. - Akú zodpovednos?

:18:06
Pet, poèúvaj. FBI a aerolinky sú práve
bombardované všetkými médiami,

:18:10
poisovòami a pozostalými po zomretých.
:18:13
Nikto nechce niè poèu o skydivingu zo 747!
:18:19
H¾adajú, na koho by mohli ukáza prstom
a zrejme to budete ty a Terry.

:18:26
Musím a teraz požiada o tvoj odznak a zbraò.
:18:30
- Ty ma suspenduješ?
- Poznᚠpredpisy. Daj mi tvoj odznak a zbraò, prosím.

:18:49
Nevadí. Ja sa toho nevzdám.
:18:58
Áno, ja som zoskoèil z osobného lietadla.
Bol to výcvik záchrany rukojemníkov.


prev.
next.