Ed Wood
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:07:00
Miláèku, co když se mýlím?
:07:04
Co když to nedokážu?
Ede, byla to jen jedna recenze.

:07:08
Orsonu Wellesovi bylo jen šestadvacet,
když natoèil Obèana Kanea.

:07:12
Mì je už tøicet.
:07:15
Ede, jsi poøád ještì mladý.
:07:17
Tohle je období tvého života,
kdy musíš bojovat.

:07:20
Já vím. Ale bojím se,
že nedokážu nic lepšího než tohle.

:07:27
Nenávidím vstávat takhle brzo.
:07:36
Kruci, kde je mùj rùžový svetøík?
:07:40
Nikdy nemùžu najít svoje šaty.
:07:48
Hej, rejžo!
Hejbni svým zadkem a odnes tohle do hlavní budovy.

:07:52
Jasná vìc, pane Kravitzi.
Hej, Charlie, pojï sem.

:07:57
Co jsem ti øíkal o zalévání tìch kvìtin?
Potøebují vodu!

:08:00
Necákej s tou zatracenou vìcí!
:08:12
Ahoj.
:08:14
Dobøe lidi, posaïte se.
A...akce!

:08:26
Wow!
Podívejme na ty velbloudy!

:08:28
To jsou opravdoví velbloudi!
:08:32
Hrome, kde vzali opravdové velbloudy?
Hej, ty!

:08:35
Jdi s tím pryè, jo?
:08:42
Hej, Eddie!
Pojï sem. Chci ti nìco nového ukázat.

:08:57
To je fantastické.
Co s tím budeš dìlat?

:08:59
Pravdìpodobnì to založím a už to nikdo neuvidí.
Oh, to je ale škoda.


náhled.
hledat.