I Love Trouble
prev.
play.
mark.
next.

:18:18
Zdravo, Sindi?
:18:28
Niko neæe dobiti ništa više,
jer nema šta da se dobije!

:18:32
Sada znam zašto sam
od tebe pravio novinara!

:18:36
Zaboga, to je poèetnica,
drugi dan na poslu!

:18:40
Obojica znamo da sam bolji
od nje, svakog dana u nedelji!

:18:44
Zato, uèini to.
Sutra!

:18:50
Evans, prikupi sve
što možeš o tom Bagsu.

:18:54
Da li ima prijatelja,
neprijatelja,

:18:56
bivše žene, sadašnje žene,
ljubavnice, da li je zatvaran,

:19:01
da li ide u crkvu!
:19:03
Džini, vadi glavu odatle
i smesta naði šefa policije,

:19:05
šefa Midrejla
i javnog tužioca!

:19:07
Soli, idi na železnièku
stanicu i njuškaj malo!

:19:10
Saèuvaj mi 12 cm.na naslovnoj,
ovo se neæe ponoviti!

:19:15
Kako to misliš,
ponovo se desilo?

:19:18
G.Braket, ovo je
upravo stiglo za vas!

:19:41
'Èetiri dana na poslu.
Kako napredujem?'


prev.
next.