I Love Trouble
prev.
play.
mark.
next.

1:02:04
Najbolja smrznuta hrana
u celoj državi!

1:02:22
Da li ti je dobro?
-Šta to bi?!

1:02:31
Ja sam,
samo da ti se javim.

1:02:34
Upravo sam naišla
na neke èinjenice koje vrede.

1:02:37
Znaju da si tu?
-Mislim da ne znaju.

1:02:42
Imamo sreæe?
-Da, sreæe.

1:02:44
Evo šta znamo. Bikman je
bio šef istraživanja L.D.F-a.

1:02:48
Povlaèi se, misteriozno,
umire nedelju dana kasnije.

1:02:51
U tašni je imao nešto
što je njegov otac poslao.

1:02:55
Voz ispada iz šina,
a sin gine.

1:02:58
Tašna je ukradena...
1:02:59
Pre smrti, kradljivac tašne
piše inicijale L.D. na dlanu.

1:03:04
L.D, to je L.D.F, a to znaèi
milijardu dolara godišnje.

1:03:07
Dakle, reci ti meni,
kuda sve ovo vodi?

1:03:11
'Dobrodošli u Èes hemikalije.
Naša prva znamenitost

1:03:15
æe biti porodièni centar
za istraživanje.'

1:03:19
Dok budemo išli u parovima
kroz buduænost biologije,

1:03:23
želim da vas podsetim na neke
od savremenih proizvoda.

1:03:27
Na primer, lek protiv prehlade
koji jutros nisam popila...

1:03:36
Broj 307 je 72-godišnji radnik
u kafeteriji, Sem.

1:03:42
Da li si siguran?
Nešto drugo?

1:03:48
Hoæeš da idemo odavde ili da
gledamo biologiju buduænosti?

1:03:52
Pravilo broj jedan,
uvek otkrij sve što se nudi.

1:03:58
Šta je pravilo broj dva?

prev.
next.