Interview with the Vampire
prev.
play.
mark.
next.

:29:10
Gde smo?
:29:12
A šta misliš,
moj idiotski prijatelju?

:29:15
Na Iepom, prIjavom grobIju.
:29:18
Èini li te ovo sreænim?
:29:20
Da li je odgovarajuæe?
:29:23
Mi pripadamo pakIu.
:29:25
Šta ako pakla nema?
:29:26
Ili nas onde ne žele?
Jesi li ikad pomislio na to?

:29:32
Ali pakao je postojao.
:29:34
I gdegod da smo pošli,
ja sam bio u njemu.

:29:38
lznajmljivali bismo sobe
na dokovima Nju Orleansa.

:29:43
Koža ti je hladna.
:30:05
Tvoja prijateljica nije
otporna na vino.

:30:11
Ne brini.
:30:13
Mogu da ti zagrejem tu tvoju
hladnu kožu bolje od nje.

:30:17
Misliš?
:30:19
Zašto...
:30:21
...veæ si topao!
:30:24
Ali cena je visoka.
:30:26
Iscrpeo sam tvoju Iepu prijateIjicu.
:30:32
Meka.
:30:35
Tako meka.
:30:38
Vidim te kako ležiš na postelji od svile.
:30:42
Kakve stvari govoriš.
:30:45
Znaš li kakvoj postelji?

prev.
next.