Miracle on 34th Street
Преглед.
за.
за.
следващата.

:10:02
Защото някакъв купува Коол
и ще го превърне в магазин за глупости.

:10:06
Това няма да стане. Защото две
банки са се появили и спасили Коол.

:10:10
По-добре си провери източниците.
:10:11
Но Коол трябва да им върне заема
плюс лихвите.

:10:15
Ако нямат голям оборот на коледа
можеш да забравиш за тях, приятел.

:10:20
Мисля че трябва да помолиш Дядо Коледа
да даде на Коол безлихвен заем за коледа.

:10:24
Как мислиш?
:10:27
Това беше добро.
:10:28
Е, знаеш ли
може и да стане

:10:30
Дядо Коледа може да
прави доста невероятни неща.

:10:34
Брайън, знаеш ли какво?
Аз знам.

:10:38
Знаеш какво?
:10:40
Тайната.
:10:41
Каква тайна?
:10:42
Дядо Коледа.
Знам отдавна.

:10:51
Той не е истински.
:10:56
Кой казва така?
:10:59
Мама.
:11:12
Здравей. Мисля, че
при теб има нещо мое.

:11:16
Около 1.30, кестенява коса,
говори като 64 годишна?

:11:23
Здравей.
- Здравей.

:11:30
Е, какво мислиш?
:11:32
Хубав е.
:11:33
Нали? Дядо Коледа мина ли?
:11:36
Не. Пак ли е Тони Фалачи?
:11:40
Не. Наложи се Тони да напусне.
:11:41
Избухнал?
:11:43
Да.
:11:44
Голямо напрежение е.
:11:46
Но намерих един нов, и той
наистина много прилича на истинския.

:11:52
Може би е.
:11:58
Още ли искаш да дойдеш на вечеря?

Преглед.
следващата.