Miracle on 34th Street
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:09:03
Тези които имат работа пред този
съд да минат напред.

1:09:05
Почитаемия съдия Харпър ще заседава.
Бъдете точни и всички ще бъдат изслушани.

1:09:11
Може да седнете.
1:09:16
Ваша чест, относно Крис Крингъл,
обвинителните документи са на бюрото ви.

1:09:20
С ваше разрешение, може ли да
призова първия свидетел?

1:09:25
Г-н Крингъл,
ще отидете ли на свидетелското място?

1:09:40
Добро утро, съдия.
1:09:42
Как е внукът ви?
1:09:47
От парада.

938
01:09:48,557 --> 01:09:51,718
Той мислеше че приличам
на Дядо Коледа.

1:09:51
А, да.
1:09:55
Заклевате ли се да казвате
цялата истина, за да ви помага Бог?

1:09:58
Да. Не трябва ли да сложа
ръката си на библията?

1:10:01
Не, сър.
1:10:02
Добре тогава.
Ще сложа ръка на сърцето си.

1:10:06
Заклевам се. Заклевам се.
1:10:09
Седнете, моля.
1:10:21
Как се казвате?
1:10:24
Извинете.
Не се представих.

1:10:26
Моля за прошка.
Вие сте г-н Колинс.

1:10:28
Аз съм г-н Крингъл. Крис Крингъл.
1:10:32
Тишина.
1:10:36
Крис Крингъл.
1:10:37
С двойно "к".
1:10:40
Кажете ми, г-н Крингъл,
1:10:42
вярвате ли че вие сте Дядо Коледа?
1:10:46
Ами, щях ли да съм тук
ако не вярвах?

1:10:48
Просто да или не, г-н Крингъл.
1:10:50
Вярвате ли че вие сте Дядо Коледа?
1:10:54
Да, разбира се.

Преглед.
следващата.