Miracle on 34th Street
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:39:00
Някой ще се жени ли?
1:39:02
Не и доколкото аз знам.
1:39:06
Ти ли уреди това?
1:39:10
Не. Ти си го направила.
1:39:12
Аз ли?
1:39:14
Не си ли?
1:39:15
Не съм. А ти?
1:39:16
- И аз не съм.
- Знам че си ти.

1:39:18
- О, не.
- Да, ти.

1:39:19
Ти беше, нали?
1:39:21
Не съм аз.
1:39:23
Отче?
1:39:28
Готови ли сте?
1:39:30
За какво?
1:39:32
Да се ожените.
1:40:48
Божичко
1:40:51
Има нещо което трябва да ти кажа.
1:40:57
Какво получи за коледа?

Преглед.
следващата.