Nell
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:08
Ne?
:51:10
Bunlar mý?
:51:16
Gel ve al.
:51:19
Haydi.
:51:29
Ne var, Nell?
:51:32
Kimse canýný yakmayacak.
:51:34
Ýsterim, isterim, isterim.
:51:38
Gel ve al biraz.
:51:49
Gördün mü? Þeytanlar yok. Sadece ben.
:51:57
Haydi, korkak.
:52:01
O kulübede ne yapýyordun?
:52:07
- Coweeta gölünün vahþi kadýný.
- Vahþi kadýn yok.

:52:13
- Nasýl vahþi?
- Hayvan gibi.

:52:17
- Üzerinde birþey yok mu?
- Çýrýlçýplak.

:52:21
Sence köpek gibi mi yapýyordur?
:52:36
Nasýlsýnýz?
:52:40
Ne oldu?
:52:43
Ormanda vahþi bir kadýn
gördüðünüzü mü söylediniz?

:52:58
Ne olmuþ gördüysem?

Önceki.
sonraki.