Quiz Show
prev.
play.
mark.
next.

1:50:00
Odbor želi da svjedoèim.
1:50:04
Ja sam svjedoèio o fondovima
za umjetnost. -Ovo nije isto.

1:50:09
Lako æeš ih srediti. Ondje
ne sjede Jefferson i Lincoln.

1:50:14
Ovo je drukèije. -lmaš
priliku osloboditi se optužbi.

1:50:19
Ljudi mogu pomisliti...
-Ljudi vjeruju što žele.

1:50:23
Samo reci istinu. Bit æe u
redu. Ovo te ometa u radu.

1:50:30
l jutarnja emisija.
lako ti tvrdiš da ne.

1:50:33
Tata, ne mogu
im reæi istinu.

1:50:39
Ne možeš reæi
istinu? Zašto, zaboga?

1:50:44
Složeno je. -Složeno?
1:50:49
Da, ne mogu.
1:50:52
To su samo varalice koje se
razmeæu nepostojeæim znanjem.

1:50:59
Problem je što se èini da
sam i ja bio jedan od takvih.

1:51:04
Što?!
1:51:15
Kako to misliš?
1:51:18
Davali su mi odgovore.
-Davali su odgovore tebi.

1:51:25
Davali su tebi odgovore!
1:51:28
Prvo su pitali ono
što su znali da znam.

1:51:32
Kad smo to potrošili,
nisam htio odgovore.

1:51:36
Dali su mi pitanja
i sam bih našao odgovore.

1:51:40
l to smo potrošili. Nisam imao
vremena i èinilo se glupo.

1:51:45
Dali su ti novac iako
su znali da znaš pitanja?

1:51:50
To je prava inflacija
-Ovime baš nisi pomogao.

1:51:53
Star sam. Teško to shvaæam.
-To je samo televizija!

1:51:58
Kao da nisi imao izbora.
-Trebao sam razoèarati zemlju?


prev.
next.