Waga jinsei saiaku no toki
prev.
play.
mark.
next.

1:30:03
JO SHISHI DO
1:30:07
YU WEI YAN, CAROLI NE LU
WU KAO HSI UNG

1:30:12
HARUKO WANI BUCHI
NORI KO SENGOKU

1:30:16
KAHO MINAMI
1:30:21
Executive Producer
YUTAKA GOTO

1:30:25
Produced by SHUNSUKE KOGA
KAIZO HAYASHI, YU WEI YAN

1:30:30
Associate Producer
KIKUO FUKUJU

1:30:32
Written by
KAIZO HAYASHI, DAISUKE TENGAN

1:30:34
Photography
YUICHI NAGATA

1:30:39
Lighting by
TATSUYA OSADA

1:30:43
Sound Engineering
MEINA CO.

1:30:47
Art Direction
TAKEO KIMURA


prev.
next.