Wyatt Earp
prev.
play.
mark.
next.

:41:01
Hoæu da odeš kuæi kod tvojih
u San Francisco.

:41:05
Kad mogu,doæi æu po tebe.
:41:08
Kada æe to biti?
:41:12
Moram da vidim neke ljude.
:41:16
Ne znam gde æe me to odvesti.
:41:22
Oèekivaæu te svakog dana.
:41:33
-Nemam para. Znaš to.
-Nije važno.

:41:36
Nema nièega da te drži ovde.
:41:40
Tu je....
:41:43
Hteo sam reæi moja porodica.
:41:50
Ja æu biti tvoja porodica Wyatt.
:41:54
Rodiæu ti decu.
:41:57
Napraviæemo mesto
gde nas niko neæe naæi.

:42:01
I neæu ti umreti.
:42:04
Kunem se.
:42:16
Bila si u pravu Josie.
:42:19
Ostali smo predugo.
:42:28
Nije moguæe da si pokušao
da ga uhapsiš.

:42:30
Ne sa preko 20 metaka
u njemu.

:42:32
Ne,nisam hteo da ga uhapsim.
:42:35
Ne znam šta da kažem na to.
:42:37
Ovo je moj testament John.
:42:40
Ti si izvršilac.
Ne da je puno ostalo.

:42:43
Ovo nije džungla Wyatt.
:42:45
-Mi imamo zakone.
-Da,imamo.

:42:48
Ako ti ljudi misle da mogu
da se sakriju iza tih zakona...

:42:50
onda su pogrešili.
:42:56
Zbogom John.

prev.
next.