Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:43
С М Е Л О С Ъ Р Ц Е
:01:35
ШОТЛАНДИЯ, 1280 г.
:01:38
Ще ви разкажа за Уилям Уолъс.
:01:42
Английските историци
ще ме нарекат лъжец,

:01:45
но историята се пише от онези,
които бесят героите.

:01:51
Кралят на Шотландия умря,
без да остави син,

:01:54
а този на Англия,
:01:56
жесток езичник, наричан
Едуард Дългокракия,


Преглед.
следващата.