Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:12:51
Уилям...
:12:55
Аз съм чичо ти - Аргайл.
:13:10
Имаш очите на майка си.
:13:24
Ще останем тук тази нощ.
:13:26
Утре ще те отведа
с мен у дома.

:13:28
Не искам да заминавам.
:13:31
Не искаше и баща ти
да умре, нали?

:13:35
Но се случи.
:13:40
Свещеникът прочете ли
поетично опело?

:13:44
"Бог да те благослови
и да пази душата ти..."?

:13:46
Беше на латински.
:13:48
Не говориш ли латински?
:13:51
Е, ще трябва да се
погрижим за това.

:13:57
Бог да те благослови
и да пази душата ти.


Преглед.
следващата.