Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

:50:25
Ефрейтор!
:50:26
Изпрати веднага
стрелци на кулата!

:50:38
Не мърдай, тате.
:50:41
Остави ме, момче!

Преглед.
следващата.