Braveheart
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:28:10
Прати пехотата.
1:28:11
Милорд...
- Ти ще ги водиш!


Преглед.
следващата.