Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:00
Pøipomínᚠmi dceru, co mám doma.
:40:17
Zdravíèko, dìvèe.
:40:37
Potichu, Smythi.
:40:42
Ty mrcho.
:40:51
Ty mrcho.
:41:00
Jsi v poøádku?
:41:06
- Jsi v poøádku?
- Ano.

:41:18
- Mùžeš na konì?
- Ano.

:41:24
Vrat' se, ty parchante!
:41:27
Bijte na poplach. Pomoc!
:41:31
Sejdeme se v hájeèku. Jed'!
:41:33
Utíká pryè.

náhled.
hledat.