Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:09:02
Williame. To jsou naši poslové.
1:09:15
Anglická... armáda postupuje na Stirling.
1:09:19
- Pøidala se k nim šlechta?
- Robert Bruce a ostatní nebudou bojovat.

1:09:23
Ale už se to rozkøiklo.
Horalé sami sestupují dolù.

1:09:26
Ano... Jsou jich stovky... a tisíce!
1:09:30
Jste pøipraveni na válku?
1:09:47
- Jaké jsou zprávy?
- Mají poèetní pøevahu, nejménì 3:1.

1:09:50
- Kolik mají koní?
- 300, možná víc.

1:09:52
- 300 opancéøovaných koní!
- Musíme se pokusit vyjednávat.

1:09:55
Kdo jim velí? Mìl rudý prýmek?
1:09:59
- Ano, mìl.
- Tak to bude Cheltham.

1:10:01
Ještì bychom mohli vyjednávat...
1:10:07
O èem to mluví?
1:10:09
Moc neslyším, ale nevypadá to dobøe.
1:10:12
Šlechta bude vyjednávat.
1:10:14
Když se dohodnou... tak pùjdeme domù.
1:10:17
Když ne... zaútoèíme.
1:10:20
300 opancéøovaných koní. To nemáme šanci.

náhled.
hledat.