Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:11:19
Je jich tolik.
1:11:25
Nepøišel jsem bojovat,
aby získali další pozemky.

1:11:28
Pak bych na nì musel pracovat.
1:11:30
Tak to ne.
1:11:33
Dobrá, chlapi.
Já pro ty parchanty umírat nebudu.

1:11:37
Jdeme domù.
1:11:56
Stùjte, chlapi!
1:11:58
Neodcházejte.
Poèkejte, až skonèí vyjednávání.

1:12:53
- William Wallace!
- To nemùže být on. Není dost vysoký.


náhled.
hledat.