Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:15:49
Výsosti.
2:15:54
Obdržel jsem vaši zprávu.
2:16:08
Je to už... podruhé,
co jste mne varovala pøed nebezpeèím.

2:16:15
Proè?
2:16:16
Pøíští mìsíc pùjde
na sever nová zásilka zásob.

2:16:20
Potravin a zbraní. Budou...
2:16:22
Ne, mlète.
2:16:26
Proè mi pomáháte?
2:16:34
Proè mi pomáháte?
2:16:36
Proto, jak se právì ted' na mì díváte.

náhled.
hledat.